Rör dig mer – sitt mindre

Det finns mycket ny intressant forskning som visar på breda effekter av ett hälsosamt liv med regelbunden rörelse. Nedan studie från Karolinska Institutet som till och med har en professor i sjukgymnastik/fysioterapi Maria Hagströmer.

Tydliga bevis för att mer fysisk aktivitet – oavsett intensitet – förknippas med en lägre risk för tidig död för medelålders eller äldre personer, publiceras av BMJ idag. Resultaten visar också att stillasittande i 9,5 timmar eller mer per dag ökar risken att dö.

Studier i ämnet har tidigare genomförts, men nu ville man undersöka exakt hur mycket aktivitet och vilken intensitet som behövs för att bibehålla hälsan.
Forskare har under ledning av professor Ulf Ekelund vid Norges Idrottshögskola i Oslo sammanställt och analyserat observationsstudier i USA och Västeuropa som mätte fysisk aktivitet och stillasittande och risk för död (alla dödsorsaker).
Maria Hagströmer, docent i fysioterapi vid NVS, KI, och Ing-Mari Dohrn, postdoc vid NVS, KI, är medförfattare och har bidragit med de svenska data som ingår i studien samt analyserat dessa.
”Resultaten stämmer väl med de nuvarande rekommendationerna om 150 minuter per vecka på måttlig intensitet”, säger Maria Hagströmer.

I studierna användes rörelsemätare som deltagarna burit under vakna timmar. Mätaren registrerar både volym och intensitet av fysisk aktivitet: stillasittande, lågintensiv aktivitet (exempelvis långsam promenad eller matlagning), måttlig aktivitet (exempelvis rask promenad eller gräsklippning) samt högintensiv aktivitet (exempelvis jogging eller grävning) mättes.
”En stor fördel med rörelsemätare är att vi även kan få information om lågintensiva aktiviteter, som vardagssysslor, som är svårt att själv uppskatta och rapportera.  Vi såg att risken att dö minskade kraftigt vid mer än 5 timmars lågintensiv aktivitet per dag”, säger Ing-Mari Dohrn.

Data från åtta högkvalitativa studier med 36 383 vuxna (från 40 år och uppåt, medelåldern på deltagarna var 62) ingår i sammanställningen. Aktivitetsnivåerna kategoriserades i fyra delar från de minst till de mest aktiva och deltagarna följdes upp i snitt under 5,8 år.
Under uppföljningen hade 2149 deltagare (5,9 %) dött.

”Kan vi utveckla bättre metoder för att begränsa stillasittande tid och öka aktiviteten på någon nivå skulle det avsevärt förbättra hälsan och minska dödligheten”, avslutar forskarna.

https://nyheter.ki.se/ror-dig-mer-sitt-mindre

Läs fler inlägg:

Bli medlem hos addmove

Medlemskap hos addmove kostar 690 kr / månad, har ingen bindningstid och 30 dagars uppsägningstid. Medlemskap omfattar löpande månadsabonnemang alternativt per termin och innefattar:

  • Fri tillgång för deltagande på alla klasser
  • Mindre grupper och personlig coachning
  • Inledande konsultation 
  • InBodytest
  • Nyhetsbrev inom träning och hälsa
  • 10 % rabatt på PT paket

Välkommen att ansöka om medlemskap. Fyll i dina kontaktuppgifter här intill så åter kommer vi inom kort. Du kan även kontakta oss på telefonnummer 0702-437963.