Att stärka immunförsvaret

Professor:
Effekten av motion större än vi anat

Fysisk aktivitet stärker vårt immunförsvar och effekten av motion är större än anat
enligt en artikel i Svenska Dagbladet med livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellenius.

En rad studier har de senaste åren kopplat måttlig fysisk aktivitet till minskad risk för förkylningar, influensa och lunginflammation, liksom till minskad risk för sjukdomar som diabetes typ-2 och hjärtsjukdomar. 

De bakomliggande mekanismerna som lyfts fram är bland annat att fysisk aktivitet anses dämpa inflammation och öka antalet friska celler i det medfödda immunförsvaret. Särskilt i kombination med fiberrik mat tycks fysisk aktivitet också bidra till en balanserad tarmflora, vilket i sin tur kan motverka kronisk inflammation.

Läs hela artikeln här:
https://www.svd.se/professor-effekten-av-motion-storre-an-vi-anat

Schema våren 2021

Nedan ser ni aktuellt schema för vårterminen 2021 med start vecka 2.
Schemat kommer löpande uppdateras utefter behov och efterfrågan.

Rör dig mer – sitt mindre

Det finns mycket ny intressant forskning som visar på breda effekter av ett hälsosamt liv med regelbunden rörelse. Nedan studie från Karolinska Institutet som till och med har en professor i sjukgymnastik/fysioterapi Maria Hagströmer.

Tydliga bevis för att mer fysisk aktivitet – oavsett intensitet – förknippas med en lägre risk för tidig död för medelålders eller äldre personer, publiceras av BMJ idag. Resultaten visar också att stillasittande i 9,5 timmar eller mer per dag ökar risken att dö.

Studier i ämnet har tidigare genomförts, men nu ville man undersöka exakt hur mycket aktivitet och vilken intensitet som behövs för att bibehålla hälsan.
Forskare har under ledning av professor Ulf Ekelund vid Norges Idrottshögskola i Oslo sammanställt och analyserat observationsstudier i USA och Västeuropa som mätte fysisk aktivitet och stillasittande och risk för död (alla dödsorsaker).
Maria Hagströmer, docent i fysioterapi vid NVS, KI, och Ing-Mari Dohrn, postdoc vid NVS, KI, är medförfattare och har bidragit med de svenska data som ingår i studien samt analyserat dessa.
”Resultaten stämmer väl med de nuvarande rekommendationerna om 150 minuter per vecka på måttlig intensitet”, säger Maria Hagströmer.

I studierna användes rörelsemätare som deltagarna burit under vakna timmar. Mätaren registrerar både volym och intensitet av fysisk aktivitet: stillasittande, lågintensiv aktivitet (exempelvis långsam promenad eller matlagning), måttlig aktivitet (exempelvis rask promenad eller gräsklippning) samt högintensiv aktivitet (exempelvis jogging eller grävning) mättes.
”En stor fördel med rörelsemätare är att vi även kan få information om lågintensiva aktiviteter, som vardagssysslor, som är svårt att själv uppskatta och rapportera.  Vi såg att risken att dö minskade kraftigt vid mer än 5 timmars lågintensiv aktivitet per dag”, säger Ing-Mari Dohrn.

Data från åtta högkvalitativa studier med 36 383 vuxna (från 40 år och uppåt, medelåldern på deltagarna var 62) ingår i sammanställningen. Aktivitetsnivåerna kategoriserades i fyra delar från de minst till de mest aktiva och deltagarna följdes upp i snitt under 5,8 år.
Under uppföljningen hade 2149 deltagare (5,9 %) dött.

”Kan vi utveckla bättre metoder för att begränsa stillasittande tid och öka aktiviteten på någon nivå skulle det avsevärt förbättra hälsan och minska dödligheten”, avslutar forskarna.

https://nyheter.ki.se/ror-dig-mer-sitt-mindre